O NAŠOM ZDRUŽENÍ

K založeniu Občianskeho združenia „PRVÍ POSLEDNÝM“ nás inšpiroval náš syn, Jaroslav MENCÁK, ktorý napriek ťažkému mentálnemu a fyzickému postihnutiu prejavuje obrovskú vitalitu a radosť zo života.
Výraznou povahovou črtou je jeho nákazlivý smiech, a preto budeme vďační každej podpore a pomoci, ktorá nám pomôže udržať úsmev na jeho tvári.

Ďakujeme

PRVÍ POSLEDNÝM,

občianske združenie
90063 Jakubov
IČO: 31809596

telefón: +421 904 308 318
email: smencak@gmail.com

Číslo účtu: 2216941853/0200